KNOWLEDGE ZONE

Since 2004, we have been a global distributor and manufacturer of electronic components, solving supply chain disruption issues. We specialize in production, distribution, and services covering innovative and niche segments of the market.

Inductive Components – ABC of Parameters: Inductance Dependency on Frequency

June 2, 2023

Systemy produkcji energii solarnej zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Każdy taki układ składa się z ogniw solarnych i nie mniej ważnego elementu: falownika fotowoltaicznego, który pozwala wykorzystać energię zgromadzoną przez panele.

Czytaj więcej →

Photovoltaic Inverter – System Components

Cewka nie jest elementem idealnym, występują w niej pewne pasożytnicze wartości rezystancji oraz pojemności. Na pracę cewki duży wpływ ma wspomniana wcześniej pojemność pasożytnicza, ponieważ wraz z indukcyjnością tego elementu tworzy obwód rezonansowy.

Czytaj więcej →

Inductors in the Service of Music

Cewka powietrzna bez rdzenia magnetycznego, która posiada jedną warstwę uzwojenia, służy do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego. Tego rodzaju cewki powietrzne wykorzystywane są tam, gdzie wymagane są niewielkie indukcyjności lub wysokie napięcia.

Czytaj więcej →